top of page

MOJE POZOSTAŁE PROJEKTY

Zobacz więcej

Embryonic Stem Cells
Male Scientist
Chemistry Class

GRUPOWY PROJEKT KOŃCOWY

wrzesień 2016 r.

SEMESTRALNA PREZENTACJA BADAWCZA

marzec 2016 r.

PROJEKT ŚRÓDSEMESTRALNY, 2. SEMESTR

listopad 2015 r.

bottom of page