top of page

RODO

  1. Cel zbierania danych Firma PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska, NIP: 7393357150, REGON: 367269580 zbiera dane osobowe w celu realizacji usług oferowanych przez firmę oraz w celach marketingowych i promocyjnych.

  2. Rodzaje danych osobowych Firma PJM LAB może zbierać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz inne dane, które są niezbędne do realizacji usług lub w celach marketingowych.

  3. Sposób zbierania danych osobowych Firma PJM LAB zbiera dane osobowe za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie internetowej, w ramach kontaktu telefonicznego lub e-mailowego oraz w ramach umów i umów ramowych.

  4. Cel przetwarzania danych osobowych Firma PJM LAB przetwarza dane osobowe w celu realizacji umów zawartych z klientami oraz w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z zasadami RODO.

  5. Ochrona danych osobowych Firma PJM LAB zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przetwarzanych przez firmę oraz do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami RODO.

  6. Prawa osoby, której dane dotyczą Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez firmę PJM LAB.

  7. Okres przechowywania danych osobowych Firma PJM LAB przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umów zawartych z klientami oraz w celach marketingowych i promocyjnych, zgodnie z zasadami RODO.

  8. Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe Firma PJM LAB może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z firmą w celu realizacji usług oferowanych przez firmę PJM LAB.

  9. Zmiany regulaminu RODO Firma PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska, NIP: 7393357150, REGON: 367269580 zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie RODO, które będą obowiązywały od momentu ich opublikowania na stronie internetowej firmy.

  10. Kontakt z firmą PJM LAB W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych przez firmę PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska, NIP: 7393357150, REGON: 367269580, prosimy o kontakt z firmą PJM LAB Testy Diagnostyczne Magdalena Olszewska udostępnia swoje dane kontaktowe:

 

Zapewniamy, że każde zgłoszenie w sprawie przetwarzania danych osobowych przez firmę PJM LAB zostanie rozpatrzone z należytą uwagą i profesjonalizmem, zgodnie z wymaganiami RODO.

bottom of page